Sujets 2 Bac Physique Chimie

  الامتحانات الوطنية : الفيزياء و الكيمياء 

Les examens nationaux : Physique Chimie

Coat of arms of Morocco

شعبة العلوم التجريبية مسلك الحياة و الأرض                                         

السنة الدراسية  SVT        الدورة العادية SVT الدورة الاستدراكية
الموضوع   
التصحيح الموضوع    
التصحيح
2008  1 - 2+Corr
1 1
1
2009 1 1  1 1
2010 1  1  - 2 1 1
2011 1 1 - 2 1 1
2012 1 1 - 2  1 1
 2013 1  1 1  1
 2014 1  1  1  1
2015  1  1  1  1
2016 1 1  1
2017

 

شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزياء

السنة الدراسية  PC  الدورة العادية PC الدورة الاستدراكية
الموضوع   
التصحيح الموضوع    
التصحيح
2008 1  - 2+Corr     
1+Corr  1 - 2+Corr
 1
2009 1
1   1 1
2010  1
1  -  2  1
1
2011 1
 1 - 2 1 1 
2012 1 1 - 2 - 3  1
1 -  2 
 2013 1  1 1  1
 2014  1  1  1  1
2015 1  1  1
2016 1 1    
2017        

 

  

(شعبة العلوم الرياضية (أ)  و  (ب

السنة الدراسية  SM      الدورة العادية SM  الدورة الاستدراكية
الموضوع   
التصحيح الموضوع    
التصحيح
2008  1 - 2+Corr 
 1 1 - 2+Corr  
1
2009 1  1 1 
1
2010  1  1 - 2 1  1
2011 1 1 - 2  1  1
 2012 1 1 - 2 - 3 
1 1 
2013   1  1  1
2014  1  1    1
2015 1 1
2016 1 1    
2017        

  

Inscription Newsletters