Examens TC

امتحانات مادة الفيزياء و الكيمياء لمستوى الجدع المشترك العلمي 

  Examens BIOF

   cliquer Ici

Les examens   الــفـروض 

 المـيكــانــيـــك و الكيمياء   :   La mécanique et la chimie *        

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                  الفرض المحروس رقم 1   Examen 1  2010  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                  الفرض المحروس رقم 1   Examen 1  2011  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                  الفرض المحروس رقم 1   Examen 1  2013  *

الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                  الفرض المحروس رقم 1   Examen 1  2013  *

الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                 الفرض المحروس رقم 1 Examen 1(2) 2013  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                  الفرض المحروس رقم 2   Examen 2  2010  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                 الفرض المحروس رقم 2   Examen 2  2013  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :     تصحيح    الفرض المحروس رقم 2   Examen 2  2014  *

الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                  الفرض المحروس رقم 2   Examen 2  2013  *

الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                الفرض المحروس رقم 2 Examen 2(2)  2013  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                  الفرض المحروس رقم 3   Examen 3  2013  *

 الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                  الفرض المحروس رقم 4   Examen 4  2010  *

 الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                  الفرض المحروس رقم 4   Examen 4  2014 *

 الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                  الفرض المحروس رقم 3   Examen 3  2013  *

 الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                  الفرض المحروس رقم 1   Examen 1  2014  *

 الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                  الفرض المحروس رقم 2   Examen 2  2014  *

 الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                  الفرض المحروس رقم 3   Examen 3  2014  *

 

   الـكـهـربـــاء و الكيمياء :  L'électricité et chimie  *        

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :     جواب    الفرض المحروس رقم 5  (1) Examen 5  2013  *      

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :    جواب     الفرض المحروس رقم 5  (2) Examen 5  2013  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                     الفرض المحروس رقم 5   Examen 5  2012  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                 الفرض المحروس رقم 5   Examen 5  2011  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                 الفرض المحروس رقم 5   Examen 5  2010  *

الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                 الفرض المحروس رقم 4   Examen 4  2013  *

الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                 الفرض المحروس رقم 4   Examen 4  2014  *

الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                 الفرض المحروس رقم 5   Examen 5  2014  *

الأستاذ أختار المهدي    Prof. AKHATAR EL MEHDI  :                الفرض المحروس رقم 4 Examen 4(2) 2013  *

الأستاذ  الدلاحي محمد            Prof. DELAHI Med  :                 الفرض المحروس رقم 6   Examen 6  2010  *

                  *  Examen 6  2013  6   الفرض المحروس رقم                            : Prof. DELAHHI Med        الأستاذ  الدلاحي  محمد 

 New-09-june* Examen 6  2014   6    الفرض المحروس رقم              : Prof. DELAHHI Med        الأستاذ  الدلاحي  محمد 

 

   الــفــريـضــات      Les mini tests 

 المـيكــانــيـــك    :   La mécanique  *        

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                    الفريض  رقم 1   Mini test 1  2013  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                    الفريض  رقم 1   Mini test 1  2010  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med :                 الفريض  رقم 1   Mini test 1  2011  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                 الفريض  رقم 7   Mini test 7  2011  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :          الفريض  رقم 5   Mini test 5  2012  *

 

                      الـكـهـربـــاء         :  L'électricité *        

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                   الفريض  رقم 5   Mini test 5  2011  *    

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                   الفريض  رقم 9   Mini test  9  2014 *New-09-june

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                   الفريض  رقم 9   Mini test  9  2013 *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                   الفريض  رقم 9   Mini test 9  2012  *

 

 الكيمياء                :      La chimie *        

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                   الفريض  رقم 5   Mini test 5  2010  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                   الفريض  رقم 5   Mini test 5  2011  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :                   الفريض  رقم 6   Mini test 6  2011  *

الأستاذ  الدلاحي محمد    Prof. DELAHI Med  :      جواب    "2012" BENZOATE DE SODIUM  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Inscription Newsletters